Az exp alfejezetek a tárgyalt táblázatot ismertetik. A táblázat oszlopainak és sorainak neve, celláinak tartalma az a+b=c alapvető összefüggés különböző megjelenési formái. Az exp alfejezetekben tárgyaljuk azt, ami vitathatatlan.

A jelen logikai értekezés egy logikai mondatnak, mégpedig az a+b=c állításnak 136 változatát használja egy gondolatmenet bemutatására. A változatok az 1+1=2 .. 16+16=32 értékeket valósítják meg. Előállításuk a code alfejezetben tárgyaltak szerint történik. Számértékeik a num alfejezetben találhatóak.

 

powered by

powered by