A code alfejezetek az adatfeldolgozási hátteret mutatják be. Itt látjuk, hogyan állítjuk elő a számértékeket.

Alap tábla létrehozása adatbázisban: Ebben tároljuk el a megadott a,b.. értékeket.

 

CREATE TABLE `math` (
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `a` int(11) default NULL,
  `b` int(11) default NULL,
  `c` int(11) default NULL,
  `k` int(11) default NULL,
  `u` int(11) default NULL,
  `t` int(11) default NULL,
  `q` int(11) default NULL,
  `s` int(11) default NULL,
  `w` int(11) default NULL,
  PRIMARY KEY  (`id`)
)

Az adatok kiszámolásához a következő kódrészlet szolgál:

Egy SQL insert utasítást állítunk össze és közben kiszámoljuk a szükséges értékeket.

 

$query="insert into math (a,b,c,k,u,t,q,s,w ) values ";
    for($a=1; $a<=16;$a++){
        for($b=$a;$b<=16; $b++){
            $query.="(";
            $query.=$a.","; //a
            $query.=$b.",";//b
            $query.=($a+$b).",";//c
            $query.=($b-2*$a).",";//k
            $query.=($b-$a).",";//u
            $query.=(2*$b-3*$a).",";//t
            $query.=($a-2*$b).",";//q
            $query.=(17-($a+$b)).",";//s
            $query.=(2*$a-3*$b);//w        
            $query.="),";
         }
    }
    $query=substr($query,0,-1);// a sor végén szereplő vesszőt kitöröljük
    $result=mysql_query($query) or die('Query failed:'.mysql_error());

 

 

powered by

powered by