4. Állókép

 

Részletek rendezettek

 A táblázat jelenleg 136 sort és 81 oszlopot tartalmaz. Az SQαβ oszlopokban sorszámok állnak, amelyek az adott elem lineáris sorrendbeli helyét mutatják, ha a táblázat az αβ által meghatározott sorrendben áll.

Minden egyes SQ sorrend egy-egy rendet alkotott. A számok egy rend következményei. Tehát a táblázat összességében is rendezett kellene hogy legyen. Ez viszont nem áll fönn. Nem állíthatjuk, hogy a táblázat egy felismerhető rendben lenne, mert ahány SQ oszlopunk van, annyi különböző megjelenési formája van a rend fogalomnak. Minden részletben fennáll a rend, csak a kép egésze rendezetlen.

 

Rendezetlen egész

A belső ellentmondásokat úgy is osztályozhatjuk, miszerint egy adott mennyiség a rend fogalmának változása esetén "rossz" helyen áll, de úgy is, hogy egy adott helyen a rendtől függ, melyik mennyiség az, amelyiknek e helyen kell - vagy kellene - állnia. Mindenképpen fennáll egy általános rendezetlenség, habár minden egyes rendben az eseteket sorbaállítottuk, tehát rendeztük.

 

Tolerancia

A rendszer tűréshatára az az eltérés, amely a rendszer működését még lehetővé teszi. Azt a rendezési elvet keressük, amely az egymással ellentmondásban álló rend-szimbólumokat konszolidálja. Megvizsgáljuk, milyen módszerekkel tudjuk a rendszer tolerancia-értékét meghatározni.  

 

Átrendezések

 Az egymástól eltérő sorrendek egymásba átvezethetőek. Ezt az eljárást átrendezésnek nevezzük. A következő fejezetekben az átrendezésekkel foglalkozunk.

 

powered by

button-code button-num button-exp button-sug button-graph

powered by