Az itt bemutatott könyvelési eljárás a következő logico-numerikus konstansokat mutatta be: a változás alapegysége 3 (mert a térben elhelyezkedő, egységnyi mennyiségű pont 3 taktusban áll elő); a logikai alapfogalmak száma 20 (a klánok száma); az alapfogalmak logikailag azonosak 72 formálisan megkülönböztethető rendezettségi állapottal (a sorrendek száma); a könyvelésileg pontos eljárás 2 térben folyik, amelyek egymással azonos logikai állításokat különböző geometriai tulajdonságokkal ruháznak fel; a 2 pontos tér egymásbaolvadásából egy egységes térfogalmat kapunk; a logikai argumensek sorrendje kihatással van a térben elhelyezkedő pontok tulajdonságaira; a sorrendezett és a térben elhelyezkedő gyűjtemények közötti váltás információsűrítési technikája a 6*seq(12) ↔ com(67) összefüggést használja (ahol seq() a sorrendezett, míg com() a kommutatív olvasatot jelenti).

Ez megfelel a biológia főbb konstansainak, ahol a genetikai információ alapegysége egy triplet (3 alegység), amely egy elemet jelöl ki egy 20 erősségű csoportból (aminosavak), a tripletek kombinatorikája 64 logikai esetet különböztet meg; a genetikai információ 2 egymással azonos példányban kerül elraktározásra, ezek használatbavétele esetén a 2 állítás egymásbaolvad, az információ raktározott formája a sorrend, míg a használatba vett formája a térbeli alakzat.

A sorrend besűríti a teret, amennyiben megfosztja a teret attól a lehetőségtől, hogy helyt adjon olyan eseményeknek is, amelyek csak még lesznek ill. már voltak és lesznek megint. Ameddig nem tudjuk, melyik olvasata az (a+b=c) összefüggésnek, tehát az {a,b,a+b,b-2a,b-a,2b-3a,a-2b,17-(a+b),2a-3b} olvasatok közül melyik, a „helyes” olvasat, addig lehet az áru bárhol úton, és nagyobb leltárhiányt tolerálhatunk, hiszen lehet az áru igen hosszú úton is, mely esetben nagy mennyiség az, ami még csak lesz.

A pontokat tekinthetjük torlódási eseményeknek is, ha bevezetjük az előző állapot fogalmát is. Amennyiben egy előző átrendezés implikációja, hogy egyébként nem megkülönböztethető elemek sorrendezettek lettek, ezzel kizárják azokat az alternatívákat, amelyek nem- vagy másként-sorrendezettségüket tételeznek fel. Így előáll a rendszerben egy bizonyos stabilitási tendencia is.

a b α,β

{a,b,c,k,u,t,q,s,w}

SQαβ ( SQαβ = SQγδ ) α,β_γ,δ a, b teljes

SQαβ

powered by

powered by