5. Klánok

 

Összességükben nézzük az sorrendeket. Két sorbaállítás egymással azonos helyeket határozhat meg egyazon a,b párnak. Példa erre az SQac sorrend, amely azonos módon rendez, mint az SQab sorrend. 

Az egymással azonos sorrendeket egy klán tagjainak nevezzük. Amíg a táblázatot állóképként látjuk, a klán tagjait csak a nevük különbözteti meg egymástól. A mennyiség/hely összekapcsolást a klán tagjai egymással megegyezően végzik. Könyvelési szempontból a klán bármelyik tagjának neve lehet a klán gyűjtőneve, mi itt a primus inter pares elv alapján annak az elemnek a nevét adtuk a klán neveként, amely elemmel legelőször talalálkoztunk. 

Az alakfelismerés a típus fogalmán alapszik. A klánok bevezetik a típus fogalmát a logikába. Annak az eseménynek, hogy egy bizonyos rend fennáll, 20 alaptípusát látjuk. Amennyiben valamit sorrendek felhasználásával kívánunk közölni, erre 20 különböző lehetőségünk van; 20 különböző logikai szót tudunk egy logikai mondat építéséhez alkalmazni.

Áttekintjük az átrendezések eredményeit. Ehhez előállítjuk a V[α,β, γ, δ] táblázatot. Minden egyes sorrendet SQαβ összehasonlítunk minden egyes sorrenddel SQαβ . Így egy 72x72 méretű tömböt kapunk, ahol a cellákban az if( SQαβ = SQγδ ) összehasonlítás eredménye áll.

Azon SQαβ sorrendeket, amelyek egymással azonosak, egy klánhoz tartozónak nevezzük. A klán nevét ama SQαβ sorrend adja, amellyel először találkozunk a lekérdezések folyamán.

A .t. értékek elhelyezkedése a V táblázaton belül kizárólag attól függ, milyen sorrendben generáltuk, és milyen sorrendben hasonlítottuk össze egymással a 72 sorrendet.

 

 

 

powered by

button-code button-num button-exp button-sug button-graph

powered by