7. Tripletek

Lévén hogy átélésünk szerint is, és legmélyebb racionális meggyőződésein szerint is egy három-dimenzionális térben élünk, továbbá lévén hogy a genetikai információ tripletekben közlődik, nem nagy meglepetés Pythagoras hívei számára, hogy a számrendszer alapvető egységként használja a hármas helycseréket. Valóban találunk olyan átrendezéseket, amelyeket alapegységként hasznosíthatunk.

A láncokat tulajdonságaik szerint csoportosíthatjuk. Feltűnik, hogy van 10 olyan lánc, amelyek alkalmasak a hely és a tömeg fogalmak egységnyi összekapcsolására. 

A standard láncok tulajdonságai:

  • 45 db 3 lépés – „taktus” – hosszú,  plusz 1 lépés 1 hosszú adja ki a teljes átrendezést;
  • az egyedülálló lépés a 6+11=17 logikai mondatot adja ki;
  • a 3 lépés hosszú taktusok a-súlya 18 és b-súlya 31.

Ezt a három lépésből álló standard-átrendezést kívánjuk alapegységként használni.

Az itt bevezetett alapegység hasznossága a következő:

  • a három alegységből álló egység követi a Természet által használt egység (DNS triplet) tulajdonságait;
  • a háttérben feltételezzük, hogy minden mindig mozgásban van: a mozgásból - változásból - ered az egység fogalma;
  • mindhárom lépés egy átrendezés során egyazon síkon jelöl ki három pontot, tehát geometriai értelmezést megenged;
  • az egységnyi átrendezés során mozgatott mennyiség - ∑a, ∑b - egységként használható.

powered by

button-code button-num button-exp button-sug button-graph

powered by