9. Newton

A két könyvelésileg pontos teret egybe lehet olvasztani, így élményszerüleg egy, egységes teret kapunk, amelyet itt Newtoni térnek nevezünk. A terek tengelyeit egybe tudjuk olvasztani, mert mindegyik tengely az N-alapú, lineáris egységekből vett értékekkel jelöl ki helyeket. Úgy a rész-terek - amelyek könyvelésileg pontosak, itt Euklideszi tereknek neveztük őket -, tengelyei, mint a tengelyek összeolvasztásából előálló Newtoni tér tengelyei 1..136 számozásúak. 

A teret stabilnak képzeljük el, viszont ennek fejében a benne lévő anyagot látjuk mozgónak. Ha kibírnánk azt az elképzelést, hogy valójában kettő, egymással szorosan összefüggő, de nem teljesen egymást áthatoló, térben élünk, és csupán agyunk neurológiája képzeltet el velünk egy egységes teret, akkor a duplán látás kellemetlen élményeit kellene a racionális gondolkodás alapjainak vennünk. Migrént elkerülendő, inkább azt mondjuk, hogy az egységes tér fogalmába belegyömöszölünk mindent, akár belefér, akár nem. Neurológiánkból eredő averzió teszi nehezen érthetővé azt, aki a kancsalítás retorikai technikájával próbál valamit az elméleti fizikával kapcsolatban mondani. Pedig közérthetően mondják az orvosok, hogy a kancsal által látott két kép az agyban igenis mindkettő létezik, csak a feldolgozás csinál belőlük egy képet. 

A két könyvelésileg pontos tér integrálása egy térbe az által történik, hogy a  CB,KQ,QA és CA,KA,QK tengelyek által megadott tereket egy térbe helyezzük, amely tengelyei C,K,Q. Megtartjuk a külső rendezési elvet, viszont eleresztjük a B,Q,A,K által megadott belső rendet. Az eseteket elhelyezzük egy Newtoni térben, amelynek két fogazása van: az alapfogazás 1..136, és a kategória-fogazás 31. 

A két euklideszi teret a következő tengelyek alkotják: CW,KC,QT és CT,KW,QT. Az euklideszi terekben minden egyes pontot alkotó rész-pontok még pontosan könyvelhetőek voltak, mivel az SQαβ érték visszakövethetően rámutatott egy (a,b) értékpárra.

Most összeolvasztjuk a CW,KC,QT és CT,KW,QT tengelyekből a C, K, Q főtengelyeket. A főtengelyek értelmezése C: a+b, K: 2b-a, Q: 2a-b. E három tengely egy egységes teret alkot, amelyet Newton-féle térnek nevezünk. Ez egy elnagyolt térfogalom, amely két, pontos, térfogalomból lett összerakva.

 

powered by

button-code button-num button-exp button-sug button-graph

powered by