11. Mozgókép/Távhatások

 

A távhatások meghatározásának alapgondolata a pontokon átmenő láncok tulajdonságaiból ered. Minden pontot – amely 3 könyvelési esetből áll – értelmezhető térkoordinátákhoz fűz 10 fajta standard lánc. A standard láncokat úgy tekintjük, hogy tulajdonságaik egységnyiek, tehát azon felül, hogy a teret - pontosabban: a két euklideszi teret és a két síkot - előállítják, ahol megkülönböztethető helyeik vannak, egyéb tulajdonságuk nincs.  átmegy kétszer 3 euklideszi térmeghatározó taktus és kétszer 2 taktus, amely sík felületén ábrázolja. Ezen felül átmennek a pontokon további taktusok is, mivel a 20 lehetséges sorrend-értelmezésát közül még csak max. 10-et használtunk fel térbeli értelmezésekre.

A telekratikus hatásokat azok a taktusok váltják ki, amelyek nem-térbeli átrendezéseket jelölnek. Az adott pont mindhárom rész-pontja a kezdeti könyvelési egységünk. Ezeket x, y és z al-pontoknak nevezzük. A pont x állapotában a x-ként megjelölt al-pont (a,b) értékpárjához kapcsolódó nem-térbeli átrendezéseit úgy súlyuk mint térbeli igényeik szerint összegezzük. A térbeli igények akkor tűnnek fel, amikor az y majd a z állapotba váltunk, mert azok súlyai és láncaik hosszai nem azonosak.

A taktus és a súly legalább három térbeli változatban léteznek. Állandó átrendeződéseik alkotják úgy a teret mint a térben elhelyezkedő pontsereget, mint a pontseregek tagjainak vetélkedéseit, mivel minden egyes tag három al-tagból áll, és ezek szinkronizációja kombinatorikus vagy stochasztikus, minden esetre ritmikus.

Az elképzelést lehet úgy alakítani, hogy az erővonalak olyan igények, amelyek teljesületlenek maradtak – nincs elég súly a lánc hosszához képest -, vagy úgy, hogy a tömeg egy olyan súly, amely több lánchosszat tartalmaz, mint jár neki, tehát torlódás van.

 

powered by

button-code button-num button-exp button-sug button-graph

powered by